Batch 2023-24

M.Sc. Food Technology


1. Pallavi  Shrivas

 2. Aditi Singh 

3. Shreya Vishwakarma 

4. Tanya Sahu 

5. Sakshi Devi 

6. Sakshi Shrivas 

7. Shalini Soni 

8. Balvendra Singh 

9. Saurabh Sen 

10. Suleman Khan 

11. Akanksha Gupta 

12. Sumit Singh Tomar 

13. Mansi Shakyawar 

14. Akash Kumar 

15. Ankit Kumar Gupta 

16. Saurabh Singh 

17. Satyam Singh 

18. Vijay Laxmi Yadav 

19. Rishabh Sahyogi 

20. Krantesh Kumar Patel 

21. Krishnakant Patel 

22. Arvind kumar Prajapti 

23. Shikha