Batch 2023-24

M.Sc. Food Technology


 231155081001 Aditi Singh

231155081002 Akanksha Gupta

231155081003 Akash Kumar

231155081004 Ankit Kumar Gupta

231155081005 Arvind kumar Prajapti

231155081006 Balvendra Singh

231155081007 Krantesh Kumar Patel 

231155081008 Kunal Shivhare

231155081009 Mansi Shakyawar 

231155081010 Pallavi  Shrivas

231155081011 Rishabh Sahyogi 

231155081012 Sakshi Devi 

231155081013 Sakshi Shrivas 

231155081014 Satyam Singh

231155081015 Saurabh Sen 

231155081016 Shikha Brisenia

231155081017 Sumit Singh Tomar 

231155081018 Tanya Sahu 

231155081019 Vijay Laxmi Yadav