Batch 2020-21

M.Sc. Food Technology

201155081001 Aaliya Khan

201155081002 Abhay Kumar

201155081003 Akansha Bajpai

201155081004 Akash

201155081005 Akriti Singh

201155081006 Amandeep Jha

201155081007 Anshika

201155081008 Anushka

201155081009 Ashok Kumar

201155081010 Astha Bajaj

201155081011 Ashutosh Pathak

201155081012 Deepak Kumar

201155081013 Dinesh Kumar

201155081014 Hardik Jain

201155081015 Jai Arya

201155081016 Jeetesh Singh

201155081017 Kanhiya Gupta

201155081018 Kapil Kumar Arya

201155081019 Maheshwar

201155081020 Manjot Singh

201155081021 Milan Kaushik

201155081022 Neeraj Gupta

201155081023 Paras Attrey

201155081024 Pooja

201155081025 Pramod Sahu

201155081026 Pratibha Kushwaha

201155081027 Raksha Tiwari

201155081028 Radhima Shukla

201155081029 Sanjay Kumar

201155081030 Satyam Gupta

201155081031 Satyam Katiyar

201155081032 Saurabh Basediya

201155081033 Utkarsh

201155081034 Vaibhav Pathak

201155081035 Versha Yadav

201155081036 Vishakha

201155081037 Yuvraj Singh