Batch 2001-02

M.Sc. Food Technology

2K1/MFT/01. Amit Kumar

2K1/MFT/02. Abu Jafar

2K1/MFT/03. Aparna Pandey

2K1/MFT/04. Asha Jha

2K1/MFT/05. Abhilasha Jha

2K1/MFT/06. Anjana Kumari

2K1/MFT/07. Anita Gupta

2K1/MFT/08. Brijendra Pratap

2K1/MFT/09. C.Abdul Basith

2K1/MFT/10. Dharmesh Arjaria

2K1/MFT/11. Deepti Yadav

2K1/MFT/12. Dolly Jain

2K1/MFT/13. Himanshu Raj

2K1/MFT/14. Jyoti Srivastava

2K1/MFT/15. Kamal Kumar Shukla

2K1/MFT/16. Kavita Gupta

2K1/MFT/17. K.V.Sharmila

2K1/MFT/18. Kshama Srivastava 

2K1/MFT/19. Mohd. Asad Zaidi

2K1/MFT/20. Manoj Kumar Verma

2K1/MFT/21. Meenakshi Dixit

2K1/MFT/22. Manisha Sasson

2K1/MFT/23. Nilanjana Pal

2K1/MFT/24. Promod Kr. Shivhare

2K1/MFT/25. Priyanka Diwivedi

2K1/MFT/26. Poonam Sachan

2K1/MFT/27. Pratibha Khare

2K1/MFT/28. Pooja Mishra  

2K1/MFT/29. Rajeev Kumar Dubey

2K1/MFT/30. Ranu Srivastava

2K1/MFT/31 Rekha Devi

2K1/MFT/32 Shailendra

2K1/MFT/33 Sanjay Vohra

2K1/MFT/34 Smarti Pandey

2K1/MFT/35 Shilpi Agrawal

2K1/MFT/36 Sonia Agrawal

2K1/MFT/37 Shalini Jain

2K1/MFT/38 Somya Srivastava

2K1/MFT/39 urvashi Gangwar

2K1/MFT/40 Vivek Gupta

2K1/MFT/41 Vikram Singh

2K1/MFT/42 Vijeta katiyar

2K1/MFT/43 Sachin karolia