Batch 2006-07

M.Sc. Food Technology


MFT/06/01 Abhilasha Khare

MFT/06/02 Ajay Kumar Chaudhary

MFT/06/03 Akansha Gupta

MFT/06/04 Mohd. Akhtar Mujaffari

MFT/06/05 Bipin Kumar Gupta

MFT/06/06 Dipika Shukla

MFT/06/07 Deepti Verma

MFT/06/08 Gauri Singh

MFT/06/01 Garima Yadav

MFT/06/01 Shalini Lakshakar

MFT/06/01 Prakriti Singh

MFT/06/01 Poonam Gupta

MFT/06/01 Neha Niranjan

MFT/06/01 Nidhi Batham

MFT/06/01 Neelam Rajpoot

MFT/06/01 Rajni Kumari

MFT/06/01 Sunita Verma

MFT/06/01 Reshma

MFT/06/01 Ravi ShankarMFT/06/01 Siddarth Kumar

MFT/06/01 Shaharaj Ali

MFT/06/01 Sanjay Kumar Sahu

MFT/06/01 Neeraj Kumar

MFT/06/01 Pravesh Kumar Sachan

MFT/06/01 Amita Singh


MFT/06/01 Mohd. Nasim

MFT/06/01 Nipupam Sharma

MFT/06/01 Ram Sewak Yadav

MFT/06/01 Munazah Mehraj

MFT/06/01 Bikash Kumar

MFT/06/01 Shraddha Vijay

MFT/06/01 Samita Shrivastava


MFT/06/01 Riyanka Gupta


MFT/06/01 Shubhangi Singh

MFT/06/01 Shraddha Prihar

MFT/06/01 Zameer Ahmad

MFT/06/01 Jitendra Kumar

MFT/06/01 Vijay Kumar Masiwal

MFT/06/01 Uday Singh Guleria

MFT/06/01 Gayatri Dubey


MFT/06/01 Richa Sharma

MFT/06/01 Shiwali Prohit

MFT/06/01 Monika Gupta

MFT/06/01 Neha Jain

MFT/06/01 Manisha Saxena

MFT/06/01 Saima Khan

MFT/06/01 Pooja Gupta


MFT/06/01 Sulochna

MFT/06/01 Reena Bharti

MFT/06/01 Sapna Chak

MFT/06/01 Gunjan Kumari


MFT/06/01 Jagdish Chandra

MFT/06/01 Ravindra Singh

MFT/06/01 Gaurav Kumar Verma

MFT/06/01 Shyam Singh

MFT/06/01 Mukesh Kumar

MFT/06/01 Pragya Singh Chauhan

MFT/06/01 Poornima Shivhare

MFT/06/01 Nasir Ahmad Wani

MFT/06/01 Kailash Yadav