Batch 2003-04

M.Sc. Food Technology

MFT/03/11.   Abhitosh Kumar

MFT/03/12.   Arti Srivastava

MFT/03/13.   Arvind Sahu

MFT/03/14.   Arpita Gupta

MFT/03/15.   Bikram Singh

MFT/03/16.   Deep Shikha

MFT/03/17.   Deepti Verma

MFT/03/18.   Deepali Saxena

MFT/03/19.   Devender Pratap Yadav

MFT/03/20. Thiyam Premila Devi

MFT/03/21. Jitendra Mohan Khare

MFT/03/22. Jyotsana

MFT/03/23. Madhu Singh

MFT/03/24. Mohd. Sadab

MFT/03/25. Mamta Kushwaha

MFT/03/26. Mohd.Nadeem

MFT/03/27. Nidhi Bhardwaj

MFT/03/28. Naresh Singh Katiyar

MFT/03/29. Neha Gupta

MFT/03/30. Neha Katare

MFT/03/31. Preeti Dwivedi

MFT/03/32. Prashant Tripathi

MFT/03/33. Pradeep Kumar Sharma

MFT/03/34. Ruchi Gupta

MFT/03/35. Ragini Srivastava

MFT/03/36. Richa Agrawal

MFT/03/37. Ruchi Singh

MFT/03/38. Renuka sahu

MFT/03/39. Rashmi

MFT/03/40. Ranjeet Kumar Gupta

MFT/03/41. Shashi Kant

MFT/03/42. Susheel Kumar

MFT/03/43. Sapna Sahu

MFT/03/44. Suwarna Tiwari

MFT/03/45. Shilpi Agrawal

MFT/03/46. Smita Nigam

MFT/03/47. Shuchi Yadav

MFT/03/48. Shri Ram Khare

MFT/03/49. Shweta Agrawal

MFT/03/50. Tresa Francis

MFT/03/51. Upendra Singh

MFT/03/52. Vikas Gupta

MFT/03/53. Vipin Kumar Mishra

MFT/03/54. Vinita Gupta

MFT/03/55. Veena Verma

MFT/03/56. Abhilasha Tanwar

MFT/03/57. Himanshu Srivastava