Batch 2004-05

B.Sc. Food Science & Technology

1. Aditya Pratap Singh

2. Aishwarya Chauhan

3. Ankita Ahirwar

4. Ashutosh Kr. Pandey

5. Alok Kumar

6. Anurag Singh

7. Abhay Gupta

8. Abhishek Singh

9. Anamika Chaudhary

10. Abhishek Raikwar

11. Abhishek Singh

12. Ajay Nagwani

13. Arpit Mishra

14. Akash Dubey

15. Ankur Barsaiya

16. Chirantan Pandey

17. Chandra Agrawal

18. Deependra Kumar

19. Grishma Vijay

20. Komal Taiswami

21. Kuldeep Sahu

22. Lochan Angira

23. Mohd. Zaki

24. Magendra Kumar

25. Megha Gupta

26. Manvendra Singh

27. Neha Gupta

28. Nidhi Gupta

29. Nitu Singh

30. Preeti Gupta

31. Pallavi Shukla

32. Padmanava Panua

33. Pratap Bhanu Vaidya

34. Ragini Khare

35. Renu Sahu

36. Rajni

37. Ragini Gupta

38. Shikha Shukla

39. Satish Kumar Anand

40. Shazad Khan

41. Sanjeev Kumar Arya

42. Shivani Verma

43. Supriya Sengar

44. Shivam Lohiya

45. Saoumita Kundu

46. Shivender Singh Gaur

47. Subhash Kumar Kaushal

48. Sandeep Kumar

49. Sarojni Verma

50. Santosh Kushwaha

51. Varun Kumar

52. Vinay Soni

53. Vishwat Niranjan

54. Vikash Kr. Sharma

55. Neha Verma

56. Avinash Singh

57. Vinod Kumar Verma

58. Yogendra Kumar sagar

59. Sonali

60. Vidhi Nagariya

61. Akhila Nair

62. Anshika Srivastava