Batch 2023-24

B.Sc. Food Science & Technology

1 Amber Nawaz 

2 Aryan Awasthi 

3 Uday Prakash 

4 Ammar Zaki 

5 Kartika Gupta 

6 Surya Kumar 

7 Piyushika Nayak 

8 Anamika Singh 

9 Anushka Agrawal 

10 Kartik Gupta 

11 Ashutosh Tripathi 

12 Somya Sahariya 

13 Shreya Sengar 

14 Zaid Abbas 

15 Aradhya Dwedi 

16 Maneesh Prajapati 

17 Sumit Kumar 

18 Bhaumik kosta 

19 Alok Pratap Rajpoot 

20 Chhaya Kushwaha 

21 Abhay Namdev 

22 Soojal Yadav 

23 Abhay Savita 

24 Benazir Bano 

25 Mahak Sahu 

26 Tanmay 

27 Saniya  Taab 

28 Avnish Chaudhary 

29 Sachin Thakur 

30 Nitin Kumar 

31 Naincy Verma 

32 Pooja Anuragi 

33 Vaishali Sanoriya 

34 Vikas Banshkar 

35 Prasant Kushwaha 

36 Vishwas Yadav 

37 Tushar Awasthi 

38. Dorish Rithor 

39. Mahak Jhasya 

40. Suryakant Pandey