Batch 2012-13

M.Sc. Food Technology

1211517201 Anjali Singh 

1211517202 Anju Sharma

1211517203 Ashish Gupta

1211517204 AW

1211517205 Chandra Pal Verma 

1211517206 Chetna Verma 

1211517207 Chhaya Gupta 

1211517208 Diksha Gupta 

1211517209 Heenu Verma

1211517210 Kuldeep Kumar 

1211517211 Kumail Abbas 

1211517212 Lav Kumar Kushwaha

1211517213 Mohammed Ali Rizwan

1211517214 Monika Rai

1211517215 Namrata Kumari

1211517216 Noopur Srivastav

1211517217 Poonam Verma 

1211517218 Pradeep Kumar 

1211517219 Pragya Gupta 

1211517220 Pragya Srivastava 

1211517221 Priyanka Yadav 

1211517222 Purushottam Sonakiya

1211517223 Rajendra kushwaha 

1211517224 Ram Raja Yadav 

1211517225 Ruchi Gupta 

1211517226 Sandeep Sharma 

1211517227 Shikha Srivastava 

1211517228 Shipra Dwivedi

1211517229 Supriya Gupta