Batch 2002-03

M.Sc. Food Technology

1. Alpna Rawat

2. Anjali Gupta

3. Anjani Tiwari

4. Anuj Sharma

5. Anuja Sharma

6. Anupam Chauhan

7. Arti Trivedi

8. Arvind Kr. Namdev

9. Bulbul Jain

10. Deepika Jain

11. Dhramveer

12. Durga Prasad

13. Gaurav Srivastava

14. Harish Chandra Shrma

15. Jitendra Kumar

16. Jitendra Sharma

17. Jull Kumari

18. Kalpna Birthare

19. Kalpna Dubey

20. Lala Rajkumari Chand

21. Meenu Mishra

22. Megha Seth

23. Mukesh Kumar Patel

24. Mushin K.

25. Nayan Mishra

26. Neeraj Kumar

27. Neetu Niranjan

28. Neha Gupta

29. Pooja Sachan

30. Poonam Dubey

31. Poonam Mall

32. Prachi Gupta

33. Pragya Trivedi

34. Preeti Jain

35. Preeti Tiwari

36. Preeti Yadav

37. Priyanka Nayak

38. Priyanka Srivastava

39. Reeta Pal

40. Renu Singh

41. Rolly Kanchan

42. Sabana

43. Sandeep Kr. Srivastava

44. Sangeeta Singh

45. Santosh kr. Pandey

46. Satendra Kumar

47. Shabina Khan

48. Shailja Pandey

49. Somya Goswami

50. Subhangi Dubey

51. Sunita Ahirwar

52. Surya Tiwari

53. Tripti Agrawal

54. Vandana Tiwari

55. Vijay Singh

56. Zeba Zamil