Batch 2011-12

B.Sc. Food Science & Technology

1. ADARSH KUMAR UPADHYAY

2. BALKRISHN PANDEY

3. DEEPU KUMAR

4. DEVENDRA SINGH

5. GYANENDRA KUMAR

6. HARSHA PRAJAPATI

7. HARSHIT SACHAN

8. KULDEEP KUMAR

9. NARAYAN DAS

10. NIKHIL  AGNIHOTRI

11. RAJ KIRAN

12. SANJAY RAJ SINGH

13. SHAILENDRA SINGH

14. SHIVANGI SAXENA

15. SOUMYA GUPTA

16. SUBHAM SAINI

17. SWADESH KUMAR SHARMA

18. VANDANA KUMARI

19. VEERENDRA PARASHER