Batch 2021-22

M.Sc. Food Technology211155081001     Abhshek Bankey /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081002     Abhishek Goswami /Advisor: Dr. DK Bhatt

211155081003     Ajay Kumar /Advisor: Mr. Manoj Kumar

211155081004     Aniket Rajput /Advisor: Dr. Noopur Gautam

211155081005     AnirudhaSingh Yadav /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081006     Avinash Mishra /Advisor: Dr. DK Bhatt

211155081007     Ayushi Singh /Advisor: Mr. Manoj Kumar

211155081008     Bhawna Ahirwar /Advisor: Dr. Noopur Gautam

211155081009     Divya Verma /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081010     Eshita Dwivedi /Advisor: Dr. DK Bhatt

211155081011     Harshit Shivhare /Advisor: Mr. Manoj Kumar

211155081012     Kritika Chhatri /Advisor: Dr. Noopur Gautam

211155081013     Malkiyat Singh /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081014     Mohd.Asif Khan /Advisor: Dr. DK Bhatt

211155081015     Nancy Rai  /Advisor: Mr. Manoj Kumar

211155081016     Prateek Dwivedi /Advisor: Dr. Noopur Gautam

211155081017     Price Dwivedi  / Advisor:Prof. SK Katiyar

211155081018     Priyanka Tiwari / Advisor:Dr. DK Bhatt

211155081019     Priyanshu Rajpoot /Advisor: Mr. Manoj Kumar

211155081020     Roshni /Advisor: Dr. Noopur Gautam

211155081021     Sachin Sahu /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081022     Shikha Verma /Advisor:Dr. DK Bhatt

211155081023     Shivkant Yadav /Advisor: Mr.Manoj Kumar

211155081024     Shivam Singh Dangi /Advisor:Dr. Noopur Gautam

211155081025     Shivanshu Nagaich /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081026     Shivesh Srivastava /Advisor: Dr. DK Bhatt

211155081027     Shrishti Gupta /Advisor: Mr. Manoj Kumar

211155081028     Shreya Agarwal /Advisor: Dr. Noopur Gautam

211155081029     Smita Kumari Gupta /Advisor: Prof. SK Katiyar

211155081030     Sneha Soni /Advisor:Dr. DK Bhatt

211155081031     SonamDangi /Advisor:Mr. Manoj Kumar

211155081032     Sourav Singh /Advisor: Dr. Noopur Gautam