Batch 2019-20

M.Sc. Food Technology

191155081001 AAKASH MANI TRIPATHI 

191155081002 ALKA TRIPaATHI 

191155081003 ANJALI PATERIYA 

191155081004 ANKITA PATKAR 

191155081005 ARUSHI KHANTAL 

191155081006 ASIF ANSARI 

191155081007 ASTHA KAUSHIK 

191155081008 AVNISH PARASHAR 

191155081009 EKTA VERMA 

191155081010 INDERJEET VERMA 

191155081011 KETAN CHAUDHARY 

191155081012 MANVENDRA SINGH 

191155081013 MAQBOOL ALAM 

191155081014 NEERAJ SAHU 

191155081015 NIDHI MISHRA 

191155081016 NITIN KUMAR KUSHWAHA 

191155081017 PRAGATI VISHVKARMA 

191155081018 RITIKA 

191155081019 RUBY YADAV 

191155081020 SACHIN KUSHWAHA 

191155081021 SANDALI AGARWAL 

191155081022 SANTHOSH KUMAR YADAV 

191155081023 SHAIFALI RAJ 

191155081024 SHREYA PATEL 

191155081025 SHWETA MATHEW 

191155081026 SUGANDHA SINGH 

191155081027 VIJAY KUMAR YADAV 

191155081028 VIKRAM SINGH DANGI