Batch 2000-01

M.Sc. Food Technology

1. Ashok Kr. Singh

2. Anuja Malviya

3. Archna Mishra

4. Arti Tripathi

5. Ashtha Sharma

6. Bharti Khatri

7. Bhawna Gautam

8. Bhawna Verma

9. Garima Saxena

10. Jaipal Singh Yadav

11. Kapil Kumar

12. Lok Pati Mishra

13. Mamta Pal

14. Manisha Shukla

15. Manisha Malhotra

16. Namrata

17. Neelam Dewedi

18. Neelam Singh

19. Niraj Gupta

20. Neha Khare

21. Preeti Paramasivam

22. Priya P.S.

23. Priyanka P. Singh

24. Ranjeet Singh

25. Rishikesh Verma

26. Shaguftah Naaz

27. Sandeep Kumar Nigam

28. Sandip Kumar Sharma

29. Sandeep Vishwakarma

30. Satendra Kr. Singh

31. Saurabh Saxena

32. Shikha Gupta

33. Shyam Bihari

34. Shubhangi

35. Sunil Shivhare

36. Susheel Kumar Gupta

37. Swati Srivastava

38. Taruna Tuteja

39. Upasna Srivastava

40. Vandana Niranjan

41. Vibha Tiwari

42. Vikram Singh

43. Vinay Nayak