Batch 2016-17

M.Sc. Food Technology

161155081001 Aakrti Singh

161155081002 Anekta 

161155081003 Arshi Khan 

161155081004 Arun Kumar Rajvanshi 

161155081005 Ashok Dayal

161155081006 Atul Kumar Nayak

161155081007 Bilal Uddin Qureshi 

161155081008 Deepshikha 

161155081009 Deepu Kumar

161155081010 Faisal Ayaz

161155081011 Gajendra Kumar 

161155081012 Kavita Verma 

161155081013 Kritika Jharkharia 

161155081014 Komal Verma

161155081015 Manu Jain 

161155081016 Mohd. Danish 

161155081017 Namrata Namdev 

161155081018 Neeraj Kumar 

161155081019 Neetu Sahu

161155081020 Pooja Singh 

161155081021 Rakhi Kesari 

161155081022 Reetika Khare 

161155081023 Rohit Kumar 

161155081024 Saumya Sirothiya 

161155081025 Suman Singhal 

161155081026 Surabhi Gupta

161155081027 Sweta Bharti 

161155081028 Umesh Pratap 

161155081029 Uzma Siddiqui 

161155081030 Vishal Singh 

161155081031 Yash Raj Patel